Staatsblad 1868 Nomor 76a

Afscheiding Van Den Plantentuin Te Buitenzorg Van Het Bij Het Paleis Aldaar Behorend Park En Hertenkamp En Vaststelling Van Een Reglement Voor Dien Tuin.

Staatsblad 1868 Nomor 69b

Prijsbepaling Van Het Gouverments Zout En Opening Van Een Verkooppakhuis Te Natal (sumatra's Westkust).

Staatsblad 1868 Nomor 69a

Wijziging Van De Art. 18 En 22 Van Het Reglement Op De Inrigting En Administratie Van Het Korps Stafmuzijkanten En Van $ 19b, Van Tarief Nomor…

Staatsblad 1868 Nomor 40a

Bepaling Van Het Bedrag Van Den Door Den Hoofd-kommies Bij's Lands Kas Te Soerabaija Te Stellen Borgtogt.

Staatsblad 1868 Nomor 07a

Afwijking Van Tarief Nomor 37 Van Het Algemeen Reglement Van Administratie Ten Behoeven Van 6de Kompagnie Oost-indische Kavallierie Te Soerabaija.

Staatsblad 1868 Nomor 145

Opening Van VIer Kredieten Boven De Begrooting Van Nederlandsch-indie Voor 1967.

Staatsblad 1868 Nomor 144

Omtrent De Bewijzen Van Gegoedheid Bij Huwelijken Van Officieren, Behoorende Tot De Landmagt In Nederlandsch Oost Of West-indie.

Staatsblad 1868 Nomor 143

Wijziging Van Van $ 16 Van Staatsblad 1851, Nomor 28.

Staatsblad 1868 Nomor 142

Rangschiking Van De Gezabhebbers Der Stoomschepen Van De Gouvernements Marine.

Staatsblad 1868 Nomor 141

Vaststelling Van De Gewone Kontiebutie Aan Het Weduwen-en Weezen Fonds Der Officieren Van De Landmagt In Nederlandsch-indie Voor Het Jaar 1869.