Staatsblad 1871 Nomor 84a

Wijziging En Aanvulling Van Het Reglement Op Het Verleenen Van Pensioenen Ann Burgerlijke Ambtenaren

Staatsblad 1871 Nomor 44a

Arrestering Van Een Nieuw Tarief : A.voor Bureau En Magazijnsonkosten ; B.voor Toelagen Aan Officieren Van Andere Wapens dan Dat Der.genie En Belast Met Het Uitvoeren…

Staatsblad 1871 Nomor 181

Bepalingen, Betrekkelijk Het Bouwen Planter En Maken Van Andere Werken Binnen Ze- Keien Afstand Van Veslingworken Of Rersterkingen, Militaire Kampementen, Gebouwen Of Andere Militaire Lands- Inrigtingen…

Staatsblad 1871 Nomor 180

Voorswarden, Waarop Het Regt Tot Den Verkoop Van Opium In Het Klein Op Java En Madura Voor 1872 Wordt Verpacht.

Staatsblad 1871 Nomor 179

Opheffing Der Verbods Bepalingen Op Den Invoer Den Verkoop En Het Bezit Van Opium, Voor Zooveel Betreft De Nog Beslaande Verboden Kringen In De Residentie Tagal…

Staatsblad 1871 Nomor 178

Wijziging Van Staatsblad 1863 Nomor 31

Staatsblad 1871 Nomor 177

Opening Van Een Krediet Tot Aanvulling Der 21e Onder-afdeeling, IIi Afdeeling, Van Het Llde Hoofdstuk Der Begrooting Voor 1870

Staatsblad 1871 Nomor 176

(koninkljjk Besluit Dd 18 Augustes 1871 Nomor 10). Regelen Nopens Het Detacheren Van Officiercn Van Het Leg Or In Nederland Bij Dat In Nederlandsch-indie En Omgekeerd

Staatsblad 1871 Nomor 175

Intrekking Van Het Verbod Om Sterke Drunken (ft Verkoopen Aan Militairen Behoorende Lot De Zeemagt Buiten De Militaire Kantines.

Staatsblad 1871 Nomor 174

Aanvulling Van Art. (13 Van Het Reglement Op Het Houden Van Aanbestedingen Ten Behoeve Van?s Lands Dienst In Nederlandsch-indie (staatsblad 1870, Nomor 39).