Staatsblad 1878 Nomor 92a

Splitsing Van Het Regentschap Ngawi (madioen) In Twee Kontrole Afdeelingen.

Staatsblad 1878 Nomor 85a

Aanwijzing Ban De Standplaatsen Van Onderwijzers Der Le En 2e Klasse Door Den Direkteur Van Onderwijs, Eeredienst En Nijverheid.

Staatsblad 1878 Nomor 15a

Indienststelling Van Personeel Ten Behoeve Van Den Nieuwen Landraad Te Palembang Tegen Intrekking Van Het Personeel Bij De Tegenwoordige Regtbank Voor Burgerlijke En Lujfstraffelijke Regtsvordering Ter…

Staatsblad 1878 Nomor 08a

Goedkeuring Van De Statuten Der Societeit

Staatsblad 1878 Nomor 04a

Bezoldiging Van De Voorzitters Der Landraden Te Besoeki En Sitoebondo En Te Bangkalan.

Staatsblad 1878 Nomor 352

Maatregelen Tot Uitvoering Der Ordonnancien Betreffende De Personele Belasting En Het Patentregt.

Staatsblad 1878 Nomor 351

Wijziging Van De Regelingen Der Belasting Op Het Bedijf.

Staatsblad 1878 Nomor 350

Patentregt.

Staatsblad 1878 Nomor 349

Personele Belasting.

Staatsblad 1878 Nomor 348

Verhooging Van De Som Voor Bureau En Locaalbehoeften Der Weeskamer Te Amboina.