Staatsblad 1879 Nomor 98a

Waarneming Van Het Voorzitterschap Der Plaatselijke Schoolkommissien In De Residentien padangsche Bovenlanden En Tapanuli.

Staatsblad 1879 Nomor 71a

Wijze Van Aanzuivering Van In Nederland Genoten Buitenegewone Voorschotten.

Staatsblad 1879 Nomor 54b

Goedkeuring Van De Statuten Der Vereeniging ,,studiefands Midden Java

Staatsblad 1879 Nomor 54a

Goedkeuring Van De Statuten Der Societeit ,,de Gezelligheid

Staatsblad 1879 Nomor 38a

Verhooging Der Sommen Voor Schrijfloonen En Schrijbehoeften Voor De Landraden Te Cheribon En Indramajoe.

Staatsblad 1879 Nomor 07a

Goedkeuring Van Het Reglement Der Societeit ,,de Vrijheid

Staatsblad 1879 Nomor 06a

Opdragt Aan Het Hoofd Van Gewestelijk Bestuur Der Betrekking Van Superintendent Van Het Vendukantoor Te Amboina.

Staatsblad 1879 Nomor 359

Personeel Voor Het Loodswezen Van Straat Bali.

Staatsblad 1879 Nomor 358

Reglemlent Voor Het Loodswezen Van Straat Bali.

Staatsblad 1879 Nomor 357

Opening Van Credieten Tot Aanvulling Van Eenige Onder Afdeelingen Behoorende Tot Afdeeling VIii (deplartement Van Marine) Van Het IIe Hoofdstuk Der Begrooting Voor 1878.