Keputusan Presiden Nomor 303 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Orang-orang yang Tersangkut Dengan Pemberontakan Di/tii Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, yang Telah Melaporkan dan Menyediakan Diri kepada Negara Dihadapan Penguasa…

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959

Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1959

Penetapan Sementara Peraturan Preseance