Staatsblad 1921 Nomor 816

Fondsen Voor Kantoor Kosten Ten Behoeve Van De Landgerechten En Van De Inlandsche En Inheemsche Rechtbanken.

Staatsblad 1921 Nomor 815

Opheffing Van De Algemeene Pakhuizen Te Pekalongan En Tegla. Buitendienststelling Va Het Personeel Voor Genoemde Pakhuize.

Staatsblad 1921 Nomor 814

Indienststelling Van Personeel Bij 's Lands Platentium En Herzining Van De Bezoldiging Van Den Eersten Assistent-hortulanus Bij Den Botanischen Tuin Te Buitenzorg En Van Den Opzichter-…

Staatsblad 1921 Nomor 813

Insetelling Van Een Kantoor Arbeid Personeel On Fondsen Ten Behoeve Van Genoed Kantoor.

Staatsblad 1921 Nomor 812

Tot Wijziging Van Het Reglement Op Het Verleenen Van Verlofm, Na Opzending Naar Nederland, Aan Militairen Beneden dan Rang Van Onderluitenant Van Het Nederlandsch-indische Leger In…

Staatsblad 1921 Nomor 811

Toekenning Duurtetoelage Buitengwesten Aan Het Personeel Van Het Bijzonder Onderwijs.

Staatsblad 1921 Nomor 810

Goedkeuring Van De Ten Derden Male Gesijzigde Statuten De Societeit

Staatsblad 1921 Nomor 809

Betreffende De Benoembaarheid Van Doctorandi In De Rechtgeleerdheid Tot Betrekking Tot Bretekking In Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1921 Nomor 808

Bezoldiging Van De Inlandsche Agenten Der 1ste En Der 2de Bij De Algemeene Politie Ter Hoofdplaats Bandoeng.

Staatsblad 1921 Nomor 807

Bezoldiging Van Het Agentenpersoneel Der Algemeens Politie In Het Gewest Sumatra's Westkust.