Staatsblad 1874 Nomor 94g

Aanvulling Der Ordonnancie In Staatsblad 1864 Nomor 8.

Staatsblad 1874 Nomor 94f

Regeling Der Wijze Van Uitgifte Van Onhebouwde Gronden In De Gouvernements Landen Van Sumatra.

Staatsblad 1874 Nomor 94e

Toepaaselijk Verklaring Van Het Tarief In Staatsblad 1872 Nomor 61 Voor De Justitie Kosten En Salarissen Bij De Landraden En Rapats In Het Gouvernement Sumatra's Westkust.

Staatsblad 1874 Nomor 94d

Afschaffing Van Atle Heffingen Door Regtsprekende Hoofden Binnen Het Gouvernement Sumatra's Westkust.

Staatsblad 1874 Nomor 94c

Toepasselijk Verklaring Der Europesche Wetgeving Op De Vreemde Oosterlingen Ter Sumatra's Westkust.

Staatsblad 1874 Nomor 94b

Reglement Tot Regeling Van Het Regtswezen In Het Gouvernement Sumatra's Westkust.

Staatsblad 1874 Nomor 94a

(koninklijk Besluit Dd. 29 April 1872 Nomor 23) Magtiging Tot Vaststelling Van Een Reglement Op Het Regtswezen In Het Gouvernement Sumatra's Westkust.

Staatsblad 1874 Nomor 65b

Wijziging Der Ordonnancie In Staatsblad 1872 Nomor 219b.

Staatsblad 1874 Nomor 65a

Wijziging Der Ordonnacie In Staatsblad 1872 Nomor 66.

Staatsblad 1874 Nomor 64a

Komptabiliteit, Aanbestedingen, Intrekking Van Art. 2 Lett. C Van Het Besluit In Staatsblad 1873 Nomor 73.