Staatsblad 1880 Nomor 76a

Goedkeuring Van De Gewijzigde Statuten Der Vereeniging ; ,,deutcscher Turnverein In Batavia''.

Staatsblad 1880 Nomor 62b

Aanvulling Der Bepalingen Op Het Vervoer Van Zaken, Die Van Vee Afkomstig Zijn.

Staatsblad 1880 Nomor 62a

De Werkzaamheden Der Gouvernements Landmeters Overgedragen Op De Chefs Der Kadastrale Metingen.

Staatsblad 1880 Nomor 53a

Koninklijke Goedkeuring Der Uitbreiding Van Den Wekkring Van Den Grifier Bij Den Landraad Te Grissce (soerabaja).

Staatsblad 1880 Nomor 241

Herziening Van De Regeling Der Heerendiensten Op Java En Madoera.

Staatsblad 1880 Nomor 240

Opening Van Een Krediet Tot Aanvuling Van Onderafdeeling 118, VIii Afdeeling Der Begrooting Voor 1879.

Staatsblad 1880 Nomor 239

Opening Van Kredieten Tot Aanvulling Van Eenige Onderafdeelingen Der VIi Afdeeling Van De Begrooting Voor 1879.

Staatsblad 1880 Nomor 238

Opening Van Kredieten Tot Aanvulling Van Onderafdeelingen 79 En 85, VI Afdeeling, II Hoofdstuk Der Begrooting Voor 1879.

Staatsblad 1880 Nomor 237

Opening Van Kredieten Tot Aanvulling Van Eenige Onderafdeelingen Van De VIi Afdeeling Der Begrooting Voor 1879.

Staatsblad 1880 Nomor 236

Opening Van Een Krediet Tot Aanvulling Van De 18 Onderafdeeling, II Afdeeling, II Hoofdstuk Der Begrooting Voor 1879.